שירותים מקצועיים

אקסיומה מספקת שירותי ייעוץ בתחום ניהול פרויקטים

ארגונים רבים כיום ובייחוד ארגונים טכנולוגיים, מפתחים את מוצריהם בסביבה פרויקטאלית.
מתודולוגיות לניהול פרויקטים וכלים להשגת בקרה ושליטה על המשאבים הפועלים בפרוייקט הם קריטיים להצלחת הארגון.
אקסיומה פיתחה סל מוצרים ושירותים נרחב, אשר נועד לתמוך בארגונים ופעילויות פרויקטאליים:
אבחון התנאים הסביבתיים בהם מתנהלים הפרויקטים
שלב זה בא לאתר את הבעיות ולתת תמונה כללית לגבי שיטת ניהול הפרוייקטים הקיימת בארגון, כמוכן הגדרת סט הנחות יסוד עליהן יבוסס התהליך. כדי להבין את התנאים הקיימים היום מתבצעות פעולות כמו ראיונות עם בעלי תפקידים, איסוף נתונים רלוונטיים, מיפוי הכלים, הפרוייקטים, התפקידים הקיימים ועוד.

גיבוש שיטה מתאימה לניהול הפרויקטים בארגון
הגדרת המתודולוגיה – אפיון דפוסי השליטה ,הבקרה והדיווח בפרוייקטים- לאחר שהוגדרו אבני היסוד לתהליך, מוגדרים תהליכי הליבה – מחזור חיי הפרוייקט, תהליכי התכנון, הבקרה והדיווח ותבניות תכנון הפרוייקטים.

יישום כלי תוכנה בהתאמה למתודולוגיה לניהול פרויקטים
היישום אינו מושלם ללא הטמעת כלי מתאים לניהול פרויקטים. המומחיות של אקסיומה הנה בהטמעת הכלי לניהול פרויקטים של חברת Sciforma. אנו מלווים את תהליך ההטמעה באופן מלא. (התאמת הכלי לתהליכי הליבה שהוגדרו, הדרכות ועוד).

הקמה, ליווי, ניהול והכשרה של גוף מרכזי לניהול פרויקטים Project Management Office
ביחידות בהן מתבצעים פרויקטים במקביל, קיימת חשיבות ליצירת תמונה אינטגרטיבית של תכנון הפרויקטים, ניהול המשאבים והשפעה על לוחות הזמנים. כדי להצליח בפרוייקט ובניהולו, יש "לנהל את ניהול הפרויקט".
אחת הדרכים לעשות זאת היא ע"י גוף המרכז את התמיכה בניהול הפרויקטים ובבניית המתודולוגיה, גוף ה – PMO. חלק מתפקידיו: הדרכות מנהלים, סיוע ותמיכה בביצוע מעקב ובקרה, מתן תמונה אינטגרטיבית, שיפור מתמיד, מומחיות בהפעלת כלים תומכים ועוד.

ליווי הדרכת מנהלי פרוייקטים בניהול פרויקטים
הקניית הכלים והמיומנויות הדרושים כדי להכיר את התהליכים, השפה והכלים בעולם ניהול הפרויקטים.
הקנייה זו נעשית באמצעות הדרכות על מושגים מעולם ניהול הפרויקטים, הדרכות על כלי התוכנה, OJT בהטמעה – ליווי בתכנון הראשוני, בקרה על איכות התכנון, עדכון ומעקב התוכנית ליווי בהפעלת כלים לניהול פרוייקטים וחניכת הגורמים הרלוונטיים בניהול והפעלת ה – PMO.
שרותי PMO – מתן שרותי Outsourcing של אנשי PMO מנוסים.