PM – מתודולוגיות

מתודולוגית Agile Scrum

האם הפרוייקטים בארגונכם מנוהלים על ידי Agile?
האם גם אתם מחפשים פתרון אשר יאפשר לשלב בין מתודולוגיית Agile / Scrum
ו- water fall ו/או מתודולוגיית הנתיב הקריטי?

Sciforma מציעה מסגרת אינטגרטיבית לניהול Agile המעניקה הדרכה, תוך כדי עבודה על הפרוייקט ומסייעת לנהל תוכנות שליטה לפיתוח מוצרים יעילים ואיכותיים בסביבה משתנה.

agile

 

Agile Methodology

בעזרת Sciforma 7 באפשרותך

 • לבצע סקירת backlog items
 • להעלות תיעוד של הפרויקט
 • לתכנן את ה-Sprints
 • להזין דרישות, סיפורים – Stories משימות, נתונים בפועל והערכות מעודכנות
 • לנהל Epics
 • לסקור planning board לישיבות Scrum
 • לעדכן התקדמות
 • לסקור דוחות Scrum

שרשרת קריטית

האם הפרוייקטים בארגונכם מנוהלים על פי מתודולוגיית השרשרת הקריטית, בהשוואה לנתיב הקריטי?
האם משימות הפרוייקט מתוזמנות בהתאם לאילוצי משאבים וניצול מרווחי ביטחון (Buffer)
על מנת להגן על פרוייקטים ועל פעילויות קריטיות בארגון?

Sciforma מציעה יישום עוצמתי של שרשרת קריטית, המאפשר תכנון של פרוייקטים מהסוף להתחלה, הסרת משאבים העשויים להשפיע על הפרוייקט, זיהוי שרשרת קריטי, חישוב מרווחי ביטחון (Buffer), וקליטה אוטומטית של מרווחי ביטחון (Buffer) במהלך ביצוע הפרויקט.
ב Sciforma קיימת אופציה לתזמן פרויקטים באמצעות ניהול מרווחי ביטחון (Buffer) מובנים במערכת, תוך התחשבות מראש במורכבות המשימה והתלות במשאבים, כך שתהיה הגנה על מועד סיום פרויקט.

critical-chain

Critical Chain Scheduling

בעזרת Sciforma 7 באפשרותך

 • לתכנן את הפרוייקט מהסוף להתחלה, תוך התחשבות בכל האילוצים
 • לתכנן/לנתח/להזין משך זמן ומשך ביטחון מוערך עבור כל משימה
 • להסיר משאבים אשר עשויים להשפיע על תכנון הפרוייקט
 • לזהות את השרשראות הקריטיות תוך התייחסות למשימות ולתלות במשאבים המהווים צווארי בקבוק משתנים
 • לחשב מרווחי ביטחון (Buffers) לפרוייקט על מנת להגן על השרשרת הקריטית ואילוץ הסיום של הפרוייקט
 • לנהל סביבה מולטי פרוייקטאלית (Multi-project) המאפשרת סנכרון בין המשאבים, כך שיעמדו ביכולתם
 • ניהול מרווחי ביטחון והשרשראות הקריטיות באמצעות תצוגת גאנט ודו"חות

PMBOK

האם ארגונכם מקפיד על סטנדרטים והנחיות ה-PMI על מנת לוודא שהפרוייקטים הנכונים מבוצעים בזמן?
דפוסי העבודה והתהליכים במערכת Sciforma מבוססים על PMBOK על מנת להבטיח שתהליכי העבודה על כל פרוייקט ופרוייקט מתואמים עם הנחיות העבודה.

pm-bok

PMBOK follow-up dashboard

בעזרת Sciforma 7 באפשרותך

 • לנהל את הפורטפוליו תוך סנכרון מלא עם אסטרטגיית הארגון
 • לנתח ולבצע מחקר עלויות לפרוייקטים פוטנציאליים
 • לקשר את כל חברי הצוות לסביבת הפרוייקט לצורך ניהול הפרוייקט בזמן אמת
 • להקצות את משימות הפרוייקט, תוך התחשבות בפרמטרים הבאים: משאבים, זמינות, תפקיד, סוג עבודה ותחום ארגוני
 • לקבל נתונים על משאבי הפרוייקט בפועל, באמצעות גליונות זמן או מתודולוגיות אחרות
 • לאמוד את תוצאות הפרוייקט בצורה טובה יותר באמצעות דו"ח לוח המחוונים (Dash Boards), הנגיש מכל מכשיר (טאבלט, סמארטפון וכו')

Stage Gate

האם הפרוייקטים בארגונכם מנוהלים באמצעות מתודולוגיית ה-Stage Gate? האם קיים מעקב אחר אבני הדרך בפרוייקט, ניהול עלויות ויוזמות?
הודות למגוון הרחב של פונקציות מובנות בהתאמה אישית, Sciforma מציעה מסגרת משולבת לניהול אבני דרך לאורך כל שלבי מחזור החיים
של פיתוח הפרוייקט והמוצר בארגון.

stage-gate

Phase Gate Process

בעזרת Sciforma 7 באפשרותך

 • לזהות ולהתכונן לקראת יוזמות חדשות
 • לנהל ולתעדף את הקריטריונים הרלבנטיים על פי הגדרת מקבלי ההחלטות בארגון
 • לבנות מקרה עסקי להשוואה בין פרוייקטים קיימים לפרוייקטים פוטנציאליים, תוך יכולת תכנון וניתוח יכולות הארגון
 • להגדיר את תוכנית הפרוייקט תוך התייחסות לאבני הדרך בפרוייקט
 • לפתח את תוכנית הפרוייקט, ליישם את הפרוייקט ולנהל מעקב אחר לו"ז הפרוייקט
 • לשפר את המטריקס של הפרוייקט ולהבין את הסיכונים הטמונים בו
 • למכן ולייעל תפקודית את תהליכי הפיתוח של מוצרים, כגון: בחינת שלב ספציפי כתוצאה מהשהייה של תהליכים בפרוייקט
  והערכת לו"ז מהירה יותר עבור פרוייקטים חדשים
 • לפקח על שלב יישום והגשת הפרוייקט ולשפר את מפת הפורטפוליו של הארגון