ERP- שירותים מקצועיים

חברת אקסיומה מספקת שירותים מקצועיים ללקוחות בשלבים שונים של מחזור החיים שלהם בשימוש במערכת, כמו גם לשותפים עסקיים.
בצוות קיים ניסיון מצטבר בהקמה ובתחזוקה של מאות פרויקטי ERP ואחרים, ניסיון זה עומד לרשות לקוחותינו בארץ ובעולם.

  • ניתוח וטיוב תהליכים ארגוניים
  • שירותי ייעוץ, ניתוח צרכים ואפיון פערים
  • אפיון מערכות ומוצרים
  • ניהול פרויקטים ו – PMO
  • יישום, תיעוד ובדיקות
  • פיתוח
  • הדרכה
  • תמיכה ותחזוקה
  • שירותי DBA ו – IT