ERP – פתרונות משלימים

מס"ב – ממשק מסלקה בנקאית

ממשק המס"ב של חברת אקסיומה פתרונות מידע רץ כ-Add-on מובנה בסביבת העבודה של SAP Business One.
הממשק מאפשר:

 • מסכים נפרדים לסליקת תשלומים לספקים ולסליקת קבלות מלקוחות.
 • ייצוא קובץ המבוסס על תשלומים או קבלות ישירות מתוך SAP Business One לפי הפורמט המוגדר על ידי מס"ב.
 • מגוון אפשרויות לסינון התשלומים והקבלות אשר יועברו בקובץ.
 • הצגת פרטי ההעברה ובקרה על תכולת הקובץ טרם יצירתו.
 • שמירת תיעוד התנועות המועברות ויכולת הפקת דוחות מעקב.
 • אפשרות לייצא לאקסל את רשימת התשלומים או הקבלות אשר נכללים בקובץ ההעברה.

ייבוא שערי מטבע

הגידול המתמיד במודעות של הארגונים הקטנים והבינוניים לצורך בכלי ניהול מתקדמים יותר ומדויקים יותר, הביאו להכרה בקרב מנהלי הארגונים כי מחשוב העסק באופן המקצועי ביותר, והטמעת כלי עזר לניהול התפעולי והפיננסי של העסק, הנם אחד המפתחות החשובים ביותר לייעול הארגון, מניעת טעויות אנוש ושיפור אמצעי הבקרה על הארגון.
אקסיומה פתרונות מידע, שותפה עסקית בשיווק, הפצה, פיתוח אפליקציות והטמעתה של תוכנת SAP BUSINESS ONE
של חברת SAP , פיתחה כלי לעדכון אוטומטי של שערי מטבע ישירות מטבלת השערים של בנק ישראל,
למערכת ה-SAP Business One.
הכלי הנו אפליקציה נפרדת אשר אינה יושבת על בסיס הנתונים של ה-SAP Business One ועל כן יכולה לפעול בכל שעה,
גם כאשר המערכת אינה בשימוש והמשתמש אינו מחובר למערכת.
האפליקציה מושכת באופן אוטומטי, בכל שעה שיוגדר מראש, את שערי המטבעות כפי שהם מתפרסמים באתר בנק ישראל נכון לזמן הפעלת האפליקציה.
בעזרת האפליקציה ניתן לעדכן עבור כל חברה (בסיס נתונים) את טבלת שערי המטבע המוגדרת עבורה.
האפליקציה מאפשרת עדכון אוטומטי של שערי המטבע בכל החברות אותם הלקוח יגדיר.
פשטות השימוש באפליקציה ומניעת טעויות האנוש היכולות להיווצר ללא השימוש בה, הופכים אותה לכלי עזר נצרך וחשוב
בניהול ותפעול הפן הפיננסי בכל ארגון.

יכולות האפליקציה:

 • האפליקציה נכנסת באופן עצמאי, בזמן קבוע שנקבע לה מראש, לאתר בנק ישראל ושואבת את נתוני שערי המטבעות.
  שערים אלו מעודכנים אוטומטית במערכת ה-SAP Business One.
 • האפליקציה אוטומטית לחלוטין, אין צורך לעשות דבר. היא יכולה לפעול בכל שעה, גם כאשר המערכת אינה בשימוש והמשתמש אינו מחובר למערכת.
 • האפליקציה שואבת מידע על כל סוגי המטבעות ומאפשרת ניהול לקוחות וספקים ממגוון ארצות ומטבעות.
 • האפליקציה מעדכנת עבור כל חברה בבסיס הנתונים את טבלת שערי המטבע המוגדרת עבורה.
  בעזרת האפליקציה מתאפשר עדכון אוטומטי של שערי המטבע לכל החברות אותם הלקוח הגדיר.

יתרונות האפליקציה:

 • פשטות שימוש: ההתקנה, האתחול והתמיכה במוצר פשוטים והינם חלק מהעלות הבסיסית של האפליקציה. המשתמש נהנה מיתרונות הכלי מבלי לעשות דבר.
 • גמישות הכלי: תדירות הפעלת האפליקציה מוגדרת על-ידי המשתמש בארגון על פי צרכיו.
 • מניעת טעויות אנוש: הימנעות משגיאות הקלדה הגורמות לטעויות חיוב או תשלום.
 • ניתוק התלות במשתמש מעדכן: ניתוק התלות במשתמש מעדכן ייעודי אחד שבהיעדרו לא מתבצע עדכון השערים היומי.
 • עדכון אוטומטי של ארגונים שונים העובדים עם מטבעות שונות: במידה והארגון עובד עם ריבוי מטבעות, האפליקציה תעדכן את טבלת השערים בכל חברה על-פי המטבעות המוגדרים לה מראש.
 • עצמאות האפליקציה: האפליקציה אינה Add-On למערכת ה-SAP Business One ואינה חלק מבסיס הנתונים של המערכת.
  עצמאותה מאפשרת לה לפעול גם כאשר המערכת אינה פועלת והמשתמש אינו מחובר.

B1UP

B1UP – BUSINESS ONE USABILITY PACKAGE

פתרון משלים על גבי ה- SAP BUSINESS ONE המרחיב את יכולותיו של מנהל המערכת ומאפשר ביצוע פעולות אשר בעבר היה צורך בתוכניתן כדי לבצען.

בין היכולות המתקדמות אשר נכללות בפתרון:

 • הגדרת שדות כשדות חובה – הגדרת כל שדה במערכת כשדה חובה, מאפשר אכיפה משופרת על הזנת הנתונים למערכת.
 • הוספת תפריטים לעץ התפריטים הראשי – הגדרת תפריטים חדשים מותאמים לצרכים הייחודיים או שינוי שמות של תפריטים קיימים.
 • הוספת לחצנים למסכי המערכת – ביצוע פעולות מוגדרות ע"י המשתמש, יצירת קיצורי דרך לפעולות נפוצות במערכת ולהפעלת יישומים חיצוניים בקלות.
 • שינוי מבנה מסכי המערכת – שינוי מיקום של אובייקטים על המסך, הסתרת שדות אשר אינם בשימוש באופן קבוע ומיקום שדות משתמש על המסך הראשי.
 • ולידציה לפעולות המשתמש – מעקב אחר הנתונים והפעולות אשר מבצע המשתמש והפעלת פונקציות מוגדרות מראש בהתאם.
 • שינוי סדר קפיצת הסמן בין השדות – התאמת המעבר בין השדות מאפשרת הזנת נתונים מהירה יותר.
 • ועוד…

יתרונות הפתרון:

 • הקטנת הצורך בפיתוחים ייחודיים, הפחתת זמן היישום.
 • גמישות ויכולת התאמה גבוהה, שליטה מלאה בהגדרות המתאימות ברמת משתמש.
 • הגדלת קצב עבודת המשתמשים באמצעות מיקוד, הצגת נתונים רלוונטים בלבד ועבודה יעילה יותר.
 • פתרון אחד הכולל מגוון רחב של יכולות.

אקסיומה פתרונות מידע, הינה שותפה עסקית של חברת Boyum IT, שותף SAP Business One בדנמרק אשר פתרון זה שלו הינו SAP Certified. כחלק משותפות זו, אקסיומה משווקת ומטמיעה בישראל את פתרון ה-B1UP.
למידע נוסף על יכולות ה B1UP

Project Management

תוכנה לניהול פרוייקטים SAP BUSINESS ONE

חברות המספקות שירותי ייעוץ ותוכנה פועלות כיום בסביבה תובענית מאי פעם.
על פרוייקטים לצאת לפועל במהירות, ביעילות ובאופן תחרותי יותר מבעבר. לקוחות דורשים לקבל בזמן מגוון דוחות באופן המקצועי ביותר, ומנהלי הפרוייקט דורשים סקירה כללית מיידית על התפתחות הפרוייקט כדי לוודא את יעילותו.
דרישות אלו אינן מקבלות מענה הולם בסביבת תוכנה הטרוגנית. השימוש בתוכנות נפרדות לניהול דיווח שעות, תכנון פרוייקטים, ניהול קשרי לקוחות, הפקת חשבוניות וניהול כספים, מאט בצורה משמעותית את קצב העבודה, מעלה את הוצאות הארגון, ומשאיר מקום רב לטעויות.
כיום, ארגונים רבים בוחרים בפתרון אפקטיבי יותר – פתרון לניהול פרוייקטים המשולב בתוך מערכת ERP,
מערכת ה- SAP Business One כמערכת מאוחדת אחת.

 • ניהול פרוייקטים יעיל
  ProjectManagement הנה תוכנה משולבת לניהול פרוייקטים וכספים, המתוכננת במיוחד לצרכים הייחודיים של ארגונים המספקים שירותי ייעוץ ותוכנה.
  פתרון ניהול הפרוייקטים נותן מענה לכל שלבי העבודה בארגון – החל משלב התכנון, דרך איסוף הנתונים, אישור המידע ובקרה ועד לחיוב הלקוח וניתוחים כספיים.
  פתרון זה מעניק לגורמים המורשים בארגון גישה לכלל המידע, ובכך מספק פלטפורמה טובה יותר לקבלת החלטות.
  ProjectManagement איננה רק תוכנה קלה לשימוש וכדאית מבחינת עלויות, אלא גם בעלת גמישות מרובה ועושר פונקציונאלי.
 • גישה ישירה לכל המידע הקשור לפרוייקט
  Project Management הנה מערכת ניהולית כוללת, המאפשרת תכנון פרוייקטים, חישוב עלויות, הפקת הצעות מחיר, עדכון סטטוס הפרויקט, הפקת חשבוניות, ועדכון המידע הרלוונטי במערכת הכספים. Project Management מאפשרת למשל, גישה ישירה לחוזה הפרוייקט מתוך חשבונית על-מנת לקבל סקירה כללית על מגוון העלויות והמשאבים הקשורים לפרוייקט.
 • פתרון בעלות נמוכה עם זמן הטמעה קצר
  ממשק המשתמש האינטואיטיבי לשימוש, סביבת ה-Windows המוכרת ומשך ההטמעה הקצר, האורך מספר ימים בלבד, תורמים להטמעה פשוטה ומהירה של המערכת בארגון.
  המערכת כולה עובדת על שרת אחד,עם מערכת ה-SAP BUSINESS ONE, מצב החוסך בעלויות ראשוניות וקבועות.
  באופן פשוט אך משמעותי, מאפשרת המערכת התאמה אישית לצרכים הייחודים של כל ארגון, על-ידי הוספת שדות, מידע, מסמכים ושאילתות בהתאמה אישית.
 • תמחור עלויות וניהול הצעות
  בשלב ההצעה לפרויקט עתידי מתוכנן, המערכת מאפשרת תמחור עלויות מדויק בהתבסס על מאגר משאבים, עובדים, חומרים שונים והוצאות שונות.
  ניתן להמיר פרוייקט מתוכנן בקלות להצעת מחיר, היכולה להיות מטופלת כהזדמנות מכירה כחלק מתהליכי ה-CRM בארגון.
 • תכנון פרוייקט במגוון גרסאות ותכנון בשלבים
  במידה וההצעה מאושרת, ומתקבלת הזמנה ניתן לבחון את תכנון הפרוייקט. המערכת מאפשרת יצירה של מגוון גרסאות תכנון כגון – תכנון פרוייקט עתידי, תכנון ראשוני ותכנון נוכחי.
  המערכת מאפשרת לפשט תהליכים על-ידי יצירת היררכית שלבי עבודה WBS – Work Based Structure. ישנה אפשרות להציג כל שלב ברזולוציות שונות של תכנון: כללי, חודשי, יומי ועוד.
 • תכנון Gantt גמיש למשאבים ושלבים
  המערכת תומכת בתכנון פרוייקטים תוך שימוש בתרשים GANTT. שינויים בתכנוני זמנים ומשאבים, ניתנים לעריכה בקלות ובמהירות על-ידי פונקצית 'Drag & Drop' .
  לתרשים ה-Gantt של המערכת יש אפשרות להציג נתוני פעילות בפרויקט הנתון. ניתן אף לצפות בעומס של כל עובד או כל קבוצת עובדים, המיוצגים בצבעים שונים בתרשים.
 • ניהול הרכש בפרוייקט
  המערכת כוללת כלים המאפשרים לייצא בקשות להצעות מחיר למגוון ספקים על סמך נתוני הפרויקט. לאחר קבלת תמחור מהספק ניתן להפיק הזמנת רכש לספק הנבחר.
 • תיעוד מדויק של נתוני הפרוייקט
  לאחר שפרוייקט יוצא לדרך, יכולים העובדים לתעד את זמני הפרוייקט שלהם לפי שעה או על ידי הקלדת זמן ההתחלה וזמן הסיום. אם אין להם גישה למערכת הרגילה או לWEB CLIENT, רשאים המנהלים לתעד את זמני העבודה עבורם. תיעוד השעות הנו תהליך פשוט, והוא לוקח בחשבון דפוסי עבודה שונים, זמני עבודה שונים, ולוחות שנה עסקיים הכוללים את החגים של כל מדינה. עלויות חומרים במהלך הפרוייקט מוקצים לפרויקט המדובר בהתאם לקריטריון שהוסכם. המשוב על שעות העבודה הנדרשות לסיום או על השלמת אבן דרך בפרויקט, מסייע למנהל הפרוייקט בתכנון ראוי.
 • ניהול כספים וחיובים מדויק כולל הוצאות העובד
  על מנהל הפרוייקט לאשר את דיווחי העובדים. מנהל הפרוייקט מנתח את המידע וקובע על אילו שעות עבודה, חומרים והוצאות, יש לחייב את הלקוח. אשף כספים במערכת מסייע למנהל הפרוייקט ליצור חשבוניות המבוססות על קריטריונים שונים כגון תאריכי יעד, תקופת עבודה, השגת יעדים ועוד. מידע זה מועבר באופן ישיר למחלקת הכספים בארגון, לחיוב הלקוח, ולזיכוי העובד בגין הוצאות ששילם מכיסו.
 • העמסה פנים וחוץ ארגונית
  בנוסף לחיובי לקוח סטנדרטים, המערכת מאפשרת העמסה פנים וחוץ ארגונית.
  ניתן לחלק עלויות שירות או הוצאות נסיעה בין מספר מוקדים או ענפים בארגון.
 • שליטה משופרת של משאבים ומימון
  תיעוד הקשור לפרוייקטים ולמשאבים הפעילים והמתוכננים לפרוייקט, זמינים בכל עת. המערכת מספקת דוחות מותאמים לדרישות הלקוח, כגון דוחות מעקב, ניתוחי איזון (breakeven analysis), עלויות פרויקט ועוד. הרשאות קבועות מראש, מבטיחות שכל משתמש יהיה חשוף רק למידע הרלוונטי אליו.
 • Web Client: גישה עצמאית למידע
  מלבד דיווחי שעות, שירות והוצאות נסיעה, ה Web Client מאפשר גישה למידע מגוון על הלקוח, כגון מידע פיננסי, פרטי קשר, הצעות מחיר, חשבוניות, תשלומים, חוזים ועוד, דבר המסייע במיוחד לאנשי המכירות ולחברי צוות הפרוייקט כאשר הם זקוקים בדחיפות למידע זה.
 • ניהול פרוייקטים עם נגיעה גלובלית
  ProjectManagement מוטמע בארגונים במגוון מדינות, זמין במספר שפות ותומך במגוון מטבעות. פתרון זה נותן מענה לארגונים בעלי ספקים ולקוחות זרים, וחברות בת בינלאומיות.
 • Support Desk לחברות תוכנה
  כפתרון המותאם במיוחד לצורכי חברות ייעוץ ותוכנה, Project Management פיתחה את פתרון ה-Support Desk, המאפשרת ניהול מרכז תמיכה ומעקב אחר קריאות שירות.
  פניות מלקוחות מתועדות ב Support Desk, ומאפשרות למנהל התמיכה לנהל סדרי עדיפויות, להוסיף הערות לקריאה, להפנותה לגורם המטפל הרלוונטי ולבצע מעקב אחר התקדמות הטיפול בקריאה. בדומה ל ניהול הפרוייקט, ניתן לקבוע עלויות לקריאת השירות, המתומחרות לפי קריאה או לפי שעות העבודה הנדרשות לטיפול בבעיה, והכל בהתאם לחוזה עליו מבוסס הפרוייקט.
  בנוסף, קיים פורטל ללקוח, המאפשר ללקוחות להכניס קריאות שירות בעצמם ולעקוב אחר התקדמות הטיפול בהן.

  צור/צרי קשר לקבלת פרטים נוספים

ניהול ייצור

תוכנת ייצור הינה פתרון מושלם לתכנון וניהול הייצור של ארגונים יצרניים קטנים, בינוניים וגדולים. יישום הפתרון ממקסם את הצלחת העסק בשוק תחרותי שבו עלויות היצור עשויות לקבוע את גורלו של המוצר ואת ההצלחה העסקיות של הארגון. תוכנת ניהול הייצור פותחה בארץ בהתאם לאפיון הצרכים של התעשייה הישראלית. תוכנת הייצור של אקסיומה פועלת על בסיס מערכת SAP BUSINESS ONE, כהרחבה והשלמה של פונקציות דרושות לתכנון ולניהול הייצור.

מודול ייצור מורחב

ייצור מורחב הינו בסיס לכל פתרון ארגוני של מחשוב תהליכי ייצור. המודול מרחיב את בסיס הנתונים:

 • בשפע שדות נוספים בפריט וב עץ המוצר
 • מוסיף כלים להגדרות ולעריכת עצי מוצר
 • מעשיר את המערכת בתסריטים מובנים ובדוחות
 • כולל מנגנון לעבודה מול קבלני משנה
 • כולל מנגנן לניהול גרסאות של עצי מוצר

מודול הייצור התעשייתי תומך בסביבות ייצור שונות כגון:

 • חברה הנדסית
 • ייצור לפי הזמנה
 • ייצור פרויקטאלי
 • ייצור OEM
 • ייצור תהליכי (Process)
 • מפעלי הרכבה

כפתרון כולל המערכת מתאימה למפעלי ייצור קטנים, בינוניים וגדולים ומכילה את הדרוש לתכנון וניהול הייצור במפעל.

המודול משמש ביצירה של פקודות עבודה מסוגים שונים:

 • לפי הזמנת לקוח
 • לפי המלצות MRP
 • לפי הזמנות לתיקונים

תזמון פקודות לפי הזמנות לקוח, לפי פקודות עבודה, יחד עם זה הדיווחים על התקדמות עבודות מאפשרים למנהל לקבל זווית ראיה של 360 מעלות ושליטה מושלמת על תהליכי ייצור במפעל ומאפשרים תכנון מדויק של זמני ייצור ומעקב אחרי צבר של פקודות עבודה במפעל.

לצורך תמיכה בתהליכי ייצור למלאי (MTS) קיימות במודול מספר פונקציות ייעודיות:

 • מסך תיעוד פקודות עבודה
 • קישור למודול
 • MRP שיוך של עץ המוצר וקישור לפקודת העבודה
 • מעקב אחר פקודות עבודה
 • המודול מאפשר גישה נוחה למספר דוחות שימושיים ישירות מטופס הגדרת פריט או מטופס הגדרת עץ מוצר
 • דו"ח מבנה מוצר
 • תמחור המוצר
 • דו"ח Where Used – היכן נמצא פריט בשימוש בעצי מוצר
 • דוח ביצוע עבודה
 • דוחות סטטיסטיים
 • דוחות תומכים בקבלת החלטות

יתרונות נוספים:

 • בקרה על המלאי במחסנים וברצפת הייצור
 • קישור דו כווני עם תוכנת MS Project לניהול לוח זמנים ומשאבים של פרויקט
 • תמיכה מלאה בהגדרת עצי מוצר רב שכבתיים
 • הגדרת פריט כפנטום למחצה (סמי פנטום) להתחשבות בתת מכלול בעת פיצוץ עץ המוצר ופירוקו למרכיביו
 • טיפול בעץ מוצר תוך שילוב חוקים לבקרת השינויים
 • תמיכה בהחלפה גורפת של רכיבים בעצי מוצר
 • צירוף קבצי תיעוד ומידע (שרטוטים, הוראות ביצוע, תמונות) לעץ המוצר.

מודול ניתוב (Routing) ברצפת הייצור

ניתוב (Routing) הינה מערכת המידע לתכנון וניהול תהליכים ברצפת הייצור. מודול התומך בצורה מלאה בהגדרה, תכנון ובקרה של תהליכי יצור. מאפשר להגדיר תהליכי ייצור כאוסף של פעולות במרכזי עבודה ותכנן של ניתוב חומרים ברצפת הייצור לפי לו"ז לביצוע המותאם לסוג המוצר. כולל מנגנון מובנה שמאפשר בניית תכניות עבודה, איסוף דיווחים מרצפת הייצור על ביצוע פעולות ושליטה בניפוק חומר גלם בזמן אמת. לכל שלב בתהליך היצור של מוצר ניתן להגדיר באלו תחנות עבודה, מחלקות ומכונות יעבור, זמני התקן לכל פעולה, זמני הכיול למכונה. דווחי הייצור בתחנות העבודה כוללים בקורת איכות, זמני ביצוע, כמויות. כ"א. בקרת היצור מאפשרת להגיע לשליטה בזמן אמת במידע כמו זמני ייצור, מצב חומרי גלם ברצפת ייצור ועלויות הייצור. הבקרה כוללת הצגת עומסים בתחנות בתהליכים עם אפשרות של הגדרת קיבולת סופית של אמצי ייצור. המודול תומך בתהליכי הרכבה, בקווי ייצור ובתהליכים פרויקטאליים תחנות דיווח מבוססות על רישיון In-Direct המהווה אמצעי פשוט ונח לתפעול.

מודול ניהול קבלני משנה
כאשר הייצור כולו או חלקו מבוצע אצל קבלני משנה, אופן ניהול הייצור משתנה. התקשרות עם קבלני משנה יכולה לעיתים לכלול רכש עצמי של הפריטים, העברתם לקבלן המשנה ותשלום רק עבור העבודה שביצע. לעיתים קבלן המשנה מבצע גם רכש של חלק מהפריטים וגם ייצור עבור הלקוח. ישנם גם מצבים שאותו מוצר מיצר גם בחברה וגם באמצעות קבלני משנה.
המערכת מאפשרת לנהל את תהליכי הייצור ולעקוב אחרי מלאי אצל קבלני משנה ולבצע פעולת פיצוץ עץ המוצר גם לפי תעודה של קבלן משנה.
המערכת מאפשרת:

 • להפיק הזמנת רכש עבודה מקבלן משנה כ-TURN KEY
 • להפיק הזמנות רכש עבודה לביצוע פעולות ייצור והעברת חומרים לקבלן המשנה
 • לנפק חומרים אוטומטית או ידנית למחסן קבלן המשנה בליווי
 • לנהל המלאי חומרים של הארגון אצל קבלני המשנה
 • לנהל מלאי פריטי לקוח אצל קבלן המשנה

ניהול מלאי חומרים ומוצרים מתבצע באופן אוטומטי. בעת רישום כניסת מוצרים שייוצרו אצל קבלן משנה למחסן. המערכת יוצרת אוטומטית דיווח ייצור. הדיווח מבצע רישום כניסה למלאי של המוצרים שהתקבלו וגריעה מהמלאי שאצל קבלן משנה של החומרים המתאימים שסופקו לו. קביעת עלויות פריטים ביציאה מהמלאי.

מערכת מורחבת לניהול שירות

מערכת מורחבת לניהול שירות פותחה כחלק מחבילת תוכנה משלימה למערכת SAP Business One. התוכנה מאפשרת ניהול יומן קריאות שירות על גבי לוח שנה, שיבוץ טכנאים לקריאות שבר וניהול שירות לטיפולים מתוכננים. בנוסף, המערכת כוללת מנגנון לניהול חייובים בתשלום ולגבייה. המערכת פועלת כחבילת תוכנה אינטגראלית משולבת במערכת SAP Business One כיחידה אחת הכוללת:

 • קליטת קריאות שירות
 • קבלת קריאת שירות במוקד השירות, רישום הקריאה
 • טופס קריאת שירות
 • יצירת קריאת שירות יזומה לטיפול תקופתי או ביקור טכנאי בהתאם ללו"ז שירות
 • שיבוץ טכנאים לשירות
 • שיבוץ הטכנאים בתצוגת לוח השנה
 • שיבוץ צוות טכנאים מתאים לטיפול הקריאה, לפי אזורי השירות ולפי ההתמחות מקצועית
 • סימון ימי היעדרות מתוכננים של טכנאי למניעת שבוצו
 • תצוגת זמני תפוסים וימים פנויים לשיבוץ

תצוגת לוח שנה

 • התוכנה מציגה לוח שנה שבועי עם רשימת כל הטכנאים ושיבוצו
 • תצוגה של פרוט נתוני שיבות לפי טכנאי, שעות העבודה, שעות פנויות ושעות תפוסות
 • פירוט הפעילויות מול לקוח ופרטי שירות מוזמן

מחולל חיובים

 • הפקת חיובים ותזכורות לפי הסכמים במגוון אפשרויות
 • הפקת חיובים פנימיים בין מחלקות
 • מחולל דרישות תשלום על פי הסכמי תחזוקה
 • הפקת שוברי תשלום או סליקה עבור חוזי השירות שמתחדשים
 • מחולל חשבוניות לפי הסכמים וחיובי שירות

חוזה שרות
מתוך מסמך חוזה שירות אפשר לפתוח ולייצר הזמנת לקוח לעבודה או חלפים.

 מערכת ECO ניהול שינויים הנדסיים

מערכת ניהול שינויים הנדסיים (ECM) ובקרת תצורת הינו כלי תיעוד ובקרה של המוצר. ניהול ובקרת תצורת המוצר מצריך כלי תיעוד ובקרה הן בשלבי הפיתוח והן בשלבי הייצור השוטף. ניהול שינויים הנדסיים (ECM) מאפשר לתעד את כל סוגי השינויים המתקיימים במוצר, החל משלב הפיתוח דרך בניית אב טיפוס ועד לפיתוח שינויים במוצר קיים. המערכת מאפשרת:

 • ניהול הגרסאות של המוצר – כל גרסה מקבלת מספר הכולל מאפיינים של סוג השינוי.
 • ניהול סבב אישורים של גרסאות ושינויים במוצר.
 • בנייה ותיעוד שינוים בעצי מוצר מרובי רמות
 • תיעוד הסיבות לשינוי
 • תיעוד המחלקות המושפעות מהשינוי, תוך שימוש חוזר בנתונים קיימים

המערכת משרתת את מחלקת ההנדסה של המפעל המפתחת מוצרים ומבצעת שינויים במוצרים קיימים. מהנדסים מתעדים את מרכיבי המוצר, את השינויים הנדסיים, שינוי והחלפת הרכיבים בעצי המוצר מבצעים באמצעות כלי המערכת. כל שינוי הנדסי מתבצע עם מסמך ECO ומתבטא בשינוי מספר גרסה של המוצר. הגרסאות הקודמות של המוצר שמורות במערכת.

שינויים שהכלים מאפשרים לבצע:

 • שינויים בסיסיים של ECO, כמו שינוי עץ מוצר או גרסת מק"ט
 • שינוי ECO גורף להחלפה ושינוי פריטים רבים בעצים רבים
 • שינוי ואישור מקור אספקה
 • שינוי ברמת תיעוד בלבד בהתאם לתהליכים המקובלים בארגון

בעזרת ECM ניתן לבנות פרויקט של שינויים במוצר קיים או בנייה של מהדורה חדשה של מוצרים, לעקוב אחרי התקדמות סבב האישורים בתוך הארגון ולשמור תיעוד מלא של תיקי ייצור שכולל: שרטוטים, מסמכים, הוראות ייצור, אישורים, תבניות למסמכי בדיקות וכדומה.

המערכת כוללת דוחות מובנים:

 • תצוגת סטאטוס השינויים
 • דו"ח Where Used לאיתור רכיבים בעצי המוצר
 • רשימת מטלות (דוחות "מה לעשות") עבור כל עובד
 • רשימת מטלות מרוכזת של משימות לחברה

לביצוע שינוי בגרסת המוצר עשויות להיות השלכות על זמינות חומרים, על זמני ייצור ועל זמני רכש והספקה, לכן בהחלטה על מועד תחולת השינוי יהיו מעורבים כל גורמי הארגון שעשויים להיות מושפעים ממנו.

התיעוד ההנדסי כולל:

 • תיעוד הסיבות לשינוי לרבות ניהול מאשרים
 • תיעוד המחלקות המושפעות מהשינוי הנדסי
 • תיעוד מהדורות הנדסיות למוצר ועצי מוצר
 • תיעוד שינויים במסמכים ונספחים

יש קשר מובנה בין מערכת ניהול הנדסי למערכת התעשייתית לתכנון חומרים (MRP). כך שגרסאות עתידיות של מוצר שיש להם ECO מאושר, יילקחו בחשבון בחישובי MRP ובהמלצות לרכש לייצור בהתאם למועד עתידי שאושר לכניסת השינויים לתוקף ובהתאם למנגנון התניה לפיו גרסת ECO תאושר:

 • החל מתאריך שהוגדר
 • בהתאם ליתרת מלאי שהוגדרה למרכיבים שונים בעץ
 • בהתקיים תנאי לוגי כל שהו שהוגדר על ידי המשתמש

מערכת קונפיגורטור Configurator

קונפיגורטור הינו מחולל דינאמי לבניית עצי מוצר, הצעות מחיר וכל מסמך אחר. הקונפיגורטור פועל על בסיס שאלונים שהוגדרו בהתאם לתכונות ומאפייני המוצרים ועל פי התניות והגבלות שעוצבו בו. אוסף השאלות מאוגד בתוך שאלון באופן שרשימת התשובות האפשריות לכל שאלה תלויה בתשובות קודמות שנבחרו. ניתן להפעיל תסריטים שונים של שאלות ותשובות, לפי התשובות שמתקבלות המערכת יודעת ליצור עץ מוצר, הצעת מחיר או טופס הזמנה. ניתן להגדיר תלות של תשובות לשאתה הבאה בתשובות שניתנו לשאלה קודמת. הסינון יציג לבחירה רק תשובות או פריטים מתאימות לבחירות הקודמות. ניתן לערוך תיאור או הערות לכל אחד מהסעיפים בהצעת מחיר ולקבל מסמך שיווקי מורכב ורב סעיפים תוך מספר דקות.

בניית השאלונים אינה מצריכה ידע קודם בכלי פיתוח או שפות תכנות. בעזרת מספר כללים פשוטים יוכל המשתמש בתוכנה או מיישם SAP, לבנות בעצמו תסריטים ושאלונים. המערכת עושה שימוש בנוסחאות, בהגדרת תלות בכמות פריטים, בתכונות ובמאפיינים של הפריט. קיים קישור לישויות קיימות במערכת SAP Business One כגון: כרטיס הפריט, עץ מוצר,
מהדורות של עץ מוצר. המערכת מאפשרת לבצע תמחור Roll Up לאחר בניית קונפיגורציה לצרכי הצעות מחיר והוראות ייצור.

אפשרויות

 • ניהול תצורה של מוצר על ידי בניית קונפיגורציה של המוצר בתהליך אינטראקטיבי ועל ידי הפעלת תהליך קונפיגורציה מתוך פונקציה בתוכנה
 • יצירת קונפיגורציה של עץ ייצור ישר מהזמנה ומהצעת מחיר
 • יצירה אוטומטית של מק"טים לעץ מוצר חדש בהתאם לחוקים מוגדרים במשפחת מוצרים
 • השוואת תמחור של חלקים וקונפיגורציה בתהליך של הכנת הזמנה
 • תמיכה בתהליך המרת חומרים בהזמנת עבודה
 • הפעלת תהליך Variants Family התומך בהגדרת השתייכות למשפחות מוצרים בהתבסס על עץ מוצר בסיסי
  ועצי מוצר הנגזרים ממנו
 • בניית קונפיגורציה בתהליך מובנה של שאלות ותשובות בסדר היררכי מבוקר

מערכת מעליות וציוד הנדסי

מערכת מעליות וציוד הנדסי הינה תוכנה ייעודית המתמחה ביבוא, הרכבה, אחזקה ותיקון של מעליות וציוד הנדסי ובניהול מערך השירות למעליות ולציוד ההנדסי. המערכת פועלת כחבילת תוכנה אינטגראלית משולבת במערכת SAP Business One כיחידה אחת, שנותנת מענה כולל לצרכי החברה. במערכת יש התייחסות מיוחדת לתחומי לוגיסטיקה, ניהול פרויקטים של ייצור והרכבת הציוד, ניהול השירות, מכירה והשכרת ציוד וניהול גבייה של תשלומים לפי חוזים ועבודות אחזקת המעליות.

כרטיס מעלית / ציוד

 • נתונים כללים וטכניים
 • נתוני הפרויקט שלבים ותשלומים להקמת המעלית או ברכבת הציוד
 • מפרט טכני של הציוד ואביזריו
 • קשר לחוזה או מספר חוזי שירות הכוללים
 • שיוך טכנאים נתוני אחזקה ושירות של המעלית
 • ניהול פרויקט מעלית
 • מעקב וקבלת תמונת מצב שוטפת על התקדמות הפרויקט
 • ניהול אבני דרך לביצוע ולקבלת תשלום והחזרת ערבויות

הצעת מחיר

 • הכנת הצעות מחיר בעזרת קונפיגורטור, מפרט, כמויות, מחירים, תנאים
 • תנאי התשלום, ההצמדות, זמנים ומועדי הספקה

ביקורות

 • ניהול ומעקב ביקורות, הכנת דוח בודק
 • הזנת תוצאות של בדיקות פנימיות וחיצוניות בטופס ייעודי
 • מעקב ביצוע תוצאות בדיקה

דרישת תשלום

 • מחולל דרישות תשלום על פי הסכמי תחזוקה
 • הפקת שוברי תשלום או סליקה עבור חוזי השירות שמתחדשים
 • מחולל חשבוניות לפי הסכמים וחיובי שירות

דוחות מעקב ייעודיים

 • רשימת פריטים נדרשים לפרויקט לפי ה BOM
 • רשימת פרויקטים לפי סטאטוס הפרויקט
 • רשימת שלבים באחור מלו"ז של פרויקט
 • פרוט פרויקטים לפי אבני דרך עם אפשרות חיתוך לפי תאריך ביצוע של שלבים
 • רשימת ביקורות נדרשות לתקופה במיון וחיתוך לפי תאריך, לפי אזור, לפי בודק
 • רשימת אבני דרך בפרויקטים שיש לקבל עבורם תשלום מלקוח בפירוט של פרויקט, אבנ דרך ותאריך
 • רשימת אבני דרך שיש לקבל עבורם החזר ערבות שניתנה, בפירוט של פרויקט, אבנ דרך ותאריך
 • דוח דרישות תשלום פתוחות, שטרם התקבל תשלום עבורן
 • דוח מסכם של הפרויקט
 • הדפסת מפרט טכני של מעלית

ניהול השירות

 • ניהול יומן קריאות שירות
 • שיבוץ טכנאים לביצוע קריאות שירות
 • שיבוץ טכנאים לביצוע שירות יזום, טיפולים לפי הפרמטרים של מעלית / ציוד
 • ניהול טכנאים לפי סיווגים
 • שיוך טכנאים ללקוח / ציוד
 • ניהול הסכמי שירות עם לקוח למעלית / ציוד

מערכת MRP תכנון חומרים

מערכת MRP תעשייתי הינה כלי לתכנון הרכש וניהול אספקה של חומרים וסחורות הדרושים למלאי ולייצור. המערכת כוללת שני אשפים המאפשרים פתרון מלא ומתאים למערכת רכש של מפעל יצרני:

 • אשף MPS שמגדיר את אופק תכנון הרכש לשרשרת האספקה. משמש לצורך איסוף דרישות לאספקה מתוך הזמנות לקוח, תחזיות מכירה ומנתונים חיצוניים שמקורם: פקודות עבודה, הזמנות רכש, יתרות מלאי, ריצות MRP קודמות, תחזית שיווק, הזמנות לקוח לפי תאריך שיבוץ הזמנה, בקיזוז תחזית לפי הזמנות פתוחות, תאריך אספקה לפי שורות בהזמנה ולפי מסמך, סינון לפי שאילתת משתמש.
 • אשף MRP הפועל על כלל נתוני המערכת ומכין המלצות לרכש ולייצור עבור אופק התכנון הנדרש,
  המערכת ממליצה מה צריך להזמין ומה לייצר, מתי כדאי להזמין ומתי להתחיל לייצר. בהמלצות אלו של המערכת אפשר להכניס שינויים ידניים הן בכמויות המומלצות להזמנה ולייצור והן במועדי ההזמנות. בסופו של התהליך, המערכת מייצרת באופן אוטומטי הזמנות רכש ופקודות עבודה לייצור.

לצורך חישוב MRP קיים מנגנון תרחישים. אפשר להגדיר תרחישים רבים לבצע ריצות ככל שנדרש.
בנוסף על התרחישים המערכת מבססת עת המלצותיה לפי פרמטרים כמו:

 • מלאי קיים במחסנים תוך התחשבות בפחת, בזמני אספקה, בזמני ייצור ובזמני בדיקות
 • דרישות שהוגדרו ב- MPS
 • הזמנות רכש קיימות
 • צבר הזמנות עבודה
 • התחשבות בגרסאות עץ מוצר עתידיות
 • התחשבות בפריטי פנטום למחצה

אשף MRP מאפשר בחירה באילו מהנתונים הללו להתחשב בכל ריצת MRP. המערכת מאפשרת לעשות ניתוח צרכים, לבצע תכנון ייצור ואספקה ולתמיכה בדרישות רכש יזומות. פיקוח מלא על האספקה מתנהל באמצעות דוח "מאזן MRP", זהו מנגנון לתכנון זימון חומרים לרכש ולייצור שמאפשר סידור התצוגה לפי רמות עץ המוצר, לפי תאריכי יעד, לפי חלוקה לכלל פרטו וכולל דגלי מצב והתרעות.

הפקה אוטומטית של הזמנות
לאחר אישור ההמלצות, המערכת מחוללת אוטומטית מסמכי הזמנת חומרים מספקים על בסיס ההמלצות. ניתן להפיק את ההזמנות לספקים הקבועים ולספקים אחרים. כל ההזמנת רכש מרכזת את מגוון המוצרים שהספק אמור לספק בחלוקה לקטגורית מוצר. המערכת מפיקה אוטומטית גם מסמכי הזמנת ייצור (פק"ע) על בסיס ההמלצות בהתאם לכל רמה בעץ המוצר.

דוחות

קיימים דו"חות ייעודיים לניתוח תוצאות ריצת MRP:

 • מאזן MRP – שמציג את תוצאות הרצת חישוב תכנון החומרים עבור תהליכי רכש וייצור
 • מצב הרכש שלי- מציג סטטוס ונתונים על הזמנות רכש קיימות ומאפשר לרדת לעומק (בחץ התמקדות) לפרטי הספק, לכרטיס הפריט, ולטופס ההזמנה
 • דו"ח פעולות MRP – פעולות קידום, דחייה וביטול של הזמנות