שרשרת קריטית TOC

האם השלמת הפרויקט בתאריך הסיום שנקבע קריטית לתוצרים שלך? השרשרת הקריטית היא אחת המתודולוגיות המוצלחות לניהול פרויקטים העוזרת למנהל הפרויקט לעמוד באילוצים של תקציב, זמן ומשאבים המוקצבים לכל פרויקט.
למשתמשים הבקיאים בתורת אילוצים והשרשרת הקריטית עכשיו יש את היכולת ב Sciforma  לתזמן פרויקטים באמצעות ניהול באפר המובנה במערכת ולקיחת מורכבות
המשימה והתלות במשאבים בחשבון , תוך הגנה על תאריך סיום פרויקט.