Professional Services

תחום PPM
ספקי שירותים מקצועיים מעסיקים בעלי מקצוע שונים ומגוונים.
Sciforma מציעה את האופציות המקצועיות השונות בכלי אחד בלבד:

 • יצירת הצעות עסקיות.
 • ניהול משאבים ועלויות פריטים ברחבי הארגון.
 • סידור הפרויקטים שלך לפרויקט / מטריצת סיווגי עבודה עם ניהול מכוון היטב של הרשאות.
 • יצירת קישורים בין פרויקטים וחבילות עבודה.
 • יצירת משאבים רכים תוך שימוש בסיווגי עבודתם ומיומנותם.
 • התאמה אישית של דוחות לחשבונית חיוב ותמיכה.
 • שיתוף פעולה עם תיעוד, הודעות, וניהול הנפקות.
 • פרסום הקצאות משאבים לבעלי עניין.
 • תצוגה, מעקב, ודיווח על ביצועי פרויקט.
 • יצירת תרשים תהליך שיתרום לייעול התהליכים הקיימים שלך.

תחום ERP
חברת אקסיומה מספקת שירותים מקצועיים ללקוחות בשלבים שונים של מחזור החיים שלהם בשימוש במערכת, כמו גם לשותפים עסקיים.
בצוות קיים ניסיון מצטבר בהקמה ובתחזוקה של מאות פרויקטי ERP ואחרים, ניסיון זה עומד לרשות לקוחותינו בארץ ובעולם.

 • ניתוח וטיוב תהליכים ארגוניים
 • שירותי ייעוץ, ניתוח צרכים ואפיון פערים
 • אפיון מערכות ומוצרים
 • ניהול פרויקטים ו – PMO
 • יישום, תיעוד ובדיקות
 • פיתוח
 • הדרכה
 • תמיכה ותחזוקה
 • שירותי DBA ו – IT

תחום ECM

iManage מסייעת לארגוני 'Professional Services' לנהל בצורה אפקטיבית את כל תכני לקוחותיהם, ולהעצים את מידת ה-'Best Practice' של הארגון.

כתוצאה, הלקוח נהנה משירותיות גבוהה, והארגון מסוגל להוציא לפועל משימות ביעילות רבה יותר, תוך צמצום הסיכונים.
70 מתוך 100 משרדי עורכי דין המובילים בארה"ב, כשליש ממשרדי רואי החשבון המובילים בארה"ב, וחלק ניכר ממשרדי הייעוץ הגדולים בעולם כבר משתמשים
בפתרונות של iManage.
ארגונים כיום טובעים במסמכים ומכותרים ברגולציות.
כמעט כל ארגוני ה-'Professional Services' נמצאים בסיטואציה בעייתית: עליהם לשפר את מידת השירותיות על מנת לשמר לקוחות ובו בזמן להעצים מכירות.
עובדי ארגוני ה-'Professional Services' מוצאים את עצמם מוצפים בדוא"ל, מסמכים אלקטרוניים, וניירת שדורשים משאבים רבים על מנת לנהלם באופן רציף.
מיזוגים, רכישות ולקוחות גלובליים הנם רק חלק מהגורמים הלוחצים על ארגונים כיום להיות מבוזרים יותר מבעבר, ולהעסיק רק את העובדים המקצועיים ביותר.
בנוסף, מספר גדל של רגולציות מכתיבות לארגונים אלו כיצד עליהם לנהל את כל המידע בארגון לאורך כל מחזור חייו.
iManage מסייעת למרכז את ניהול מחזור החיים של התקשורת בתוך ארגונית על מנת להעצים רווחיות
iManage מסייעת לארגונים לנהל את כלל תכני לקוחותיהם, לאורך כל מחזור החיים, על-ידי ניהול כלל המסמכים במקום עבודה מרכזי אחד.
הפתרון של iManage מעניקה לארגונים צורה פשוטה וכדאית לעקוב, לנהל, לאבטח, לשתף, לאתר ולמחוק את המידע, בהתאם למדיניות החזקת הארגון.

הפתרון של iManage:

 • מנהל את כלל התקשורת עם הלקוח לאורך כל מחזור החיים
 • משתף מידע באופן מאובטח לכל רוחב הארגון ובמידת העניין גם עם הלקוחות
 • מנהל את כל מסמכי הלקוח, כולל דוא"ל, במקום מרכזי אחד
 • מעצים 'Best Practices'
 • משפר פרודוקטיביות עבודה הן במשרד והן בזמן נסיעות.
 • מרחב עבודה מאוחד המקל על עבודה שיתופית בין קבוצות מבוזרות גיאוגרפית

לקבלת פרטים נוספים