פתרונות ענפיים

היכרות עם צרכי הלקוחות מהווה נקודת מפתח להצלחת פרויקטים המבוצעים על ידי אקסיומה.
אקסיומה בחרה למקד את מאמציה ולהתמחות במספר פתרונות ענפיים (Vertical Solutions) אשר בכל אחד מהם נעשה מחקר מעמיק של ה Best Practices הענפיים ונצבר ניסיון בפרויקטים מהענף.
הידע והניסיון הנצבר בענפים הנבחרים מאפשר לאקסיומה להעניק ערך מהיר ואיכותי ללקוחות המגלם בתוכו עשרות שנות אדם והיכרות מעמיקה עם צרכי הענף הספציפיים.